V těchto případech se nejednalo o technologickou chybu baterie. Je to chemie. Díky reakci mezi anodou a katodou, která probíhá prostřednictvím elektrolytu se uvnitř baterie mění chemická energie na elektrickou. Důsledkem reakce se elektrony pohybují skrze vodič a setkávají se s pozitivně nabitými molekulami na druhé straně baterie. Tento pohyb vytváří proud, jenž napájí Vaše zařízení.

Přesná chemická reakce samozřejmě záleží na typu baterie - výše popsaná reakce je pouze zjednodušené vysvětlení a zároveň to je bod, ve kterém vstupuje do hry teplota. Teplota je mírou tepla a na molekulární úrovni je teplo pohybem. Jsou to částice, které se "vrtí" kolem (vyšší teplota znamená více molekulárního pohybu a více molekul narážejících do sebe zvyšují pravděpodobnost chemické reakce).

Obecně tedy platí, že pokud teplota klesá, chemická reakce zpomaluje. Jak moc zpomaluje záleží samozřejmě na tom, co přesně reaguje. Tento fakt pomáhá vysvětlit důvody, proč jsou v zimě s některými bateriemi větší útrapy než s jinými. Ne všechny baterie jsou vyrobeny ze stejného materiálu. Tradiční alkalické baterie (AA, AAA a podobné) obsahují vodu a hydroxid draselný. Při opravdu nízkých teplotách mohou takto řešené baterie zamrznout úplně. Svoje vlastnosti ovšem ztrácí mnohem dříve, než se promění v led. Dále tady máme lithium-iontové baterie. To jsou ty, které máme ve svých mobilních telefonech. Tyto baterie čelí chladnému počasí lépe, ale i ony mají své limity.

Baterie u mobilních telefonů přesvědčí telefon, že je vybitý. Rozdíl mezi nabitou studenou baterií a vybitou baterií je, že nabitá baterie má teoreticky stále kapacitu vyprodukovat dostatek elektronů k provozu telefonu. Ale protože teplota zpomalí tuto reakci, jsou elektrony uvolňovány tak pomalu, že jsou k ničemu. Mobilní telefon si tedy myslí, že baterie je vybitá a prostě se vypne. Když baterii zahřejete, tak si telefon uvědomí, že baterie vybitá není a začne opět fungovat.

V olověném akumulátoru, který je obecně používán v automobilech, se reakce zpomalí také. K tomu všemu ale chlad navíc ztíží pohyb oleje a dalších složek motoru. Tyto skutečnosti způsobují ještě větší obtíže při startování. Buďte tedy na své baterie hodní. Pokud Vám mobil nahlásí, že je vybitý a Vy si budete jisti, že by měl fungovat, zkuste ho zahřát a on s velkou pravděpodobností ještě nějakou práci odvede.