Po více než osmi letech vývoje je nyní sonda Solar Orbiter připravena ke startu. Tato sonda vznikla za spolupráce mnoha evropských firem a výzkumných ústavů pod vedením Evropské kosmické agentury. Mezi vývojáři satelitu nechyběli ani Češi – ti se podíleli především na vývoji několika vědeckých zařízení, které jsou na sondě instalovány.

Hlavním účelem sondy je zblízka zkoumat povrch Slunce a pomoci vědcům odpovědět na otázky týkající se slunečního magnetického pole, slunečního větru či slunečních erupcí. Za tím účelem se sonda bude ke Slunci přibližovat až na vzdálenost 42 milionů km, tedy blíže než je ke Slunci planeta Merkur. Protože sonda bude prolétávat místy, kde je sluneční záření 13x silnější než u Země, bude sondu a její přístroje chránit silný tepelný štít z uhlíkových vláken.

Celkem je na sondě instalováno 10 vědeckých přístrojů, z nichž se české podniky a instituce významně podílely na následujících čtyřech:

  • STIX – Spektrometr určený pro měření rentgenového záření, do kterého Astronomický ústav AV ČR ve spolupráci s firmami CSRC a G.L. Electronic dodal napěťové zdroje a elektroniku a firma esc Aerospace dodala letový software,
  • METIS – Teleskop pro snímkování a spektrografii, který bude použit pro studium sluneční koróny. Do tohoto teleskopu dodal Astronomický ústav AV ČR ve spolupráci s Ústavem fyziky plazmatu AV ČR dvě hlavní zrcadla,
  • SWA – Analyzér plazmy slunečního větru, do kterého Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy dodala dvě desky plošných spojů a firma VAKUUM PRAHA dodala mechanické součásti,
  • RPW – Analyzér rádiových a plazmových vln. Do tohoto přístroje dodal Ústav fyziky atmosféry AV ČR desku zajišťující vzorkování a digitální zpracování signálů z antén přístroje. Astronomický ústav AV ČR také dodal společně s firmami CSRC a G.L. Electronic pro toto zařízení napěťový zdroj.

Krom těchto vědeckých přístrojů spolupracovaly české firmy také na výrobě samotného satelitu; firmy Maxmechanik a STARTECH dodaly mechanické součásti pro konstrukci satelitu a firma Atos dodala přístroje pro testování.

Misi v ČR zastřešuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které projekt financovalo částkou 180 milionů korun. Podle něj jde o největší zapojení českého průmyslu a výzkumu do jednoho projektu od dob československého kosmonauta Vladimíra Remka, a o velký úspěch České republiky na poli vesmírného průmyslu.

Sonda odstartuje v pondělí v 5:03 ráno našeho času z mysu Canaveral na raketě Atlas V. Přímý přenos startu bude možné shlédnout na kanále Evropské kosmické agentury. Vysílání startu Solar Orbiteru začne v pondělí v 04:30:

Titulní obrázek: ESA/ATG medialab