Studie vydaná profesorkou matematiky Valentinou Zharkovou loni v červenci vyvolala ve vědecké komunitě ohlas. Navzdory současným vědeckým poznatkům o vlivu skleníkových plynů totiž tvrdila, že veškeré globální oteplení je způsobeno tím, že se Země přiblížila ke Slunci. To vyvolalo kritiku nejen z řad klimatologů, ale i z amerického Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA), podle kterého studie špatně modeluje oběžnou dráhu Země okolo Slunce.

Tato kritika byla nyní potvrzena editory časopisu Nature Scientific Reports, kteří vydali rozhodnutí o stažení studie. To v oficiální zprávě odůvodňují tím, že se ukázalo, že prof. Zharkova započítala vliv gravitace ostatních planet na Slunce, ale už nezapočítala ten samý vliv na Zemi. Kalkulace oběžné dráhy Země jsou proto ve studii chybné, a „editoři již nemají důvěru v závěry studie“.

Chybu ve studii shrnuje následující obrázek, kdy podle prof. Zharkové (obrázek vlevo) Země obíhá stále po stejné dráze, zatímco Slunce mění svoji polohu kvůli gravitačnímu působení ostatních planet. Podle NASA však na Zemi působí ty samé gravitační vlivy jako na Slunce, a její oběžná dráha se tedy také mění (obrázek vpravo).

Zdroj: Catocala Formosana/PubPeer

Podle astronoma Kena Rice, který se podílel na vyvrácení této studie, by vědecké články měly být staženy pouze ve výjimečných případech. U této studie je však stažení nutné kvůli základním fyzikálním chybám. „Pohyby těles okolo Slunce jsou velmi dobře známé, a kdyby chtěli, autorům studie by nedalo moc práce ověřit, jestli jsou jejich předpoklady správné“.

„Stažením studie udělal časopis rozumný a správný krok,“ řekl Gavin Schmidt z Goddardova institutu pro vesmírný výzkum, NASA.

Autorka studie se vyjádřila, že nalezené chyby jsou nepodstatné a stažení studie je neférové.

Jaké jsou současné vědecké poznatky o klimatické změně?

V současnosti je již podle Akademie věd ČR dostatečně dokázáno, že současná změna klimatu je kompletně způsobena lidmi vypouštěnými skleníkovými plyny, což potvrzuje i Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Podle souhrnné zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) z roku 2014 je extrémně pravděpodobné, že člověkem vypuštěné skleníkové plyny způsobily většinu současného oteplení, a změna sluneční aktivity spolu s dalšími přírodními vlivy mají na současné změně teploty zanedbatelnou roli. Souhrnná zpráva amerického Výzkumného programu změny klimatu z roku 2017 závěry IPCC potvrzuje a upřesňuje, že lidské působení pravděpodobně způsobilo více než 93 % pozorovaného oteplení.

Srozumitelné shrnutí důkazů, na kterých vědci stavějí své závěry, jsme pro vás připravili v našem seriálu článků o změně klimatu.

Zdroj: Oficiální vyjádření časopisu Scientific Reports, Titulní obrázek: Luis Graterol/Unsplash

Tento článek vznikl s podporou Klimatické koalice.