Vybělení korálu lze zvrátit tím, že si korál znovu ‘nachytá’ řasy ze zbytkové populace symbiotických řas z okolního prostředí.

O korálech jsme už jeden článek vydali, tehdy pojednával o tom, jak korálové útesy odolávají rostoucím teplotám moře díky ekologické paměti. Výzkumný tým z Japonska a Austrálie nyní zjistil, že symbiotické řasy, po vystavení tepelnému stresu, ztrácejí schopnost ‘infikování’ hostitelského korálu (slovem ‘infikování’ v článku myslíme schopnost řasy se dostat do buněk korálu). Tyto výsledku ukazují, že schopnost zotavení se může být limitována právě ztrátou této schopnosti řas. Ta se vytrácí po vystavení řas tepelnému stresu.

„V této studii jsme místo korálů použili Aiptasia sp. (mořská sasanka), protože se velmi snadno udržují a používají se pro experimenty v laboratoři. Důležité ale je, že Aiptasie tvoří symbiotický vztah s řasami (zooxanthellami) a pod tepelným stresem vykazují bělení, podobně jako korály.“ Říká postgraduální studentka Mariko Kishimoto.

Symbiotické řasy byly kultivovány v laboratoři při 25 °C a 32 °C po dobu 3 dnů. Potom byla jejich ‘infekčnost’ testována při teplotě 25 °C tak, že se spočítalo, kolik symbiotických řas  se nachází v chapadlech mořské sasanky Aiptasia. Ukázalo se, že infekčnost řas byla zjevně ztracena při kultivaci při teplotě 32 °C. Důležitým zjištěním je, že když byla při 32 °C kultivována mořská sasanka (Aiptasia) namísto řas, infekčnost symbiontů nebyla ovlivněna.

Výsledky tedy ukázaly, že zotavení se korálů z vybělení může být limitováno ztrátou infekčnosti symbiotických řas po tepelném stresu, který způsobuje i samotné bělení.


Studie z časopisu Nature: https://www.nature.com/articles/s41396-020-00742-8

Zdroj: phys.org , Titulní fotografie: Luiz Rocha/California Academy Of Sciences