Moderní žraloci se velikostí Megalodonovi skutečně nemohou rovnat. Jeho největší známý (avšak evolučně velmi vzdálený) potomek, velký žralok bílý (Carcharodon carcharias), dorůstá délky pouhých 6 metrů. Kromě nejznámějšího (a ne zcela právem označovaného) největšího lidského zabijáka najdeme v oceánech dalších 12 druhů, které jsou s Megalodonem evolučně příbuzní.

Studium vyhynulých druhů je poměrně složité, neboť kostry žraloků jsou chrupavčité, jejichž fosilie jsou extrémně vzácné. Výjimku tvoří zkameněliny zubů, které lze použít právě k odhadu velikosti celého těla. Jak žraloci rostou, jejich zuby se neustále obměňují a postupem času získávají větší. Kenshu Shimada, profesor paleobiologie na chicagské DePaul University, který práci vedl, vytvořil spolu se svými kolegy rovnici, která vzala v potaz velikost zubu, čímž určil délku Megalodonova těla.

Výzkum založili na 32 vzorcích zubů, pocházejících od žijících žraloků, včetně dat o jejich tělních proporcích. Rovnici následně použili na vyhynulé druhy a spočítali jejich velikost. Přestože Shimada a jeho tým předpokládali, že je Megalodon svou velikostí překvapí, nečekali, že mezi ním a druhým největším vyhynulým žralokem bude 7 metrový rozdíl.

Schéma, zobrazující maximální velikosti všech známých neplantivorních rodů žraloků Lamniformes, zahrnujnujících současné (šedě) a vyhynulé (černé) druhy ve srovnání s červeně značeným člověkem, zdroj: DePaul University 

Ačkoli jsme si již vytvořili poměrně přesnou představu o tom, jakých velikostí prehistorický žralok dosahoval, mnoho otázek stále zůstává nezodpovězených - například podrobnosti o stavbě těla, nebo evoluční příčiny, které vedly k jeho gigantismu a vyhynutí.

Originální publikace: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08912963.2020.1812598

Zdroj: ScienceAlert, zdroj titulní fotografie: Vova Krasilnikov, Pexels