Řada zaměstnanců ztrácí v pandemické krizi svá místa. Jedná se především o lidi pracující ve službách, cestovním ruchu, gastru nebo některé lokální umělce. Na řadu tak přichází různé iniciativy, které zajistí práci těm, kteří o ni přišli. Některé firmy se uchylují i k formě "sdílení" zaměstnanců, kteří jsou zatím doma a nemohou pracovat.

Jednou z platforem, kterou mohou zaměstnavatelé a zaměstnanci využít je startupjobs.cz. V reakci na současnou koronakrizi připravily několik projektů, které by mohly pomoci  situaci zvládnout:

  1. Sdílení zaměstnanců - Můžete nabídnout některé své zaměstnance ostatním firmám, které mají dostatek prostředků nebo naopak potřebují v rámci aktuální situace rapidně růst a poptávají kapacity.
  2. Pokud dotyčný ví, že se nevyhne propouštění, platforma může pomoci s tzv. outplacementem
  3. Iniciativa "České HR pomáhá" zdarma pomůže již propuštěným zaměstnancům najít své uplatnění. Pomoc nabízí s tvorbou a vylepšením CV/motivačních dopisů, případně s kariérním poradenstvím.
  4. Speciální nabídka "koronavirus", která pomáhá řešit aktuální problémy tam, kde je třeba.

Na koronavirové krizi můžeme vidět i některá pozitiva. Pro firmy, které jsou i přes nastalou situaci na vzestupu, se otevírá široká škála potenciálních zaměstnanců. Doufejme, že těch, kteří ztratí své zaměstnání, bude co nejméně a pokud se tak stane, že své uplatnění najdou rychle někde jinde.

Foto: Louis Hansel @shotsoflouis, Unsplash


Více o koronaviru na CZECHSIGHT: