Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) byl v roce 2019 odhadovaný počet dětí ve věku do 5 let s nadváhou či obezitou 38,2 milionů. V roce 2016 počet dětí ve věku mezi 5 a 19 lety s nadváhou nebo obezitou činil závratných 340 miliónů. A tato čísla stále rostou. Od roku 1975 se počet obézních dětí čtyřnásobně zvýšil. Vztah k jídlu si děti budují od útlého věku a špatné stravovací návyky si velice často přenáší i do dospělosti.

Nejnovější výzkum ukazuje, že zvýšená koncentrace specializovaných nervových buněk může efektivně předpovídat přibývání na váze. Oblastí se zvýšeným počtem buněk je nucleus accumbens, část mozku zapojena do systému “odměn” a stravovacích návyků. Předchozí výzkumy spojovaly hyperaktivitu v nucleus accumbens s přejídáním a přírůstkem hmotnosti. Tato část mozku mimo jiné hraje důležitou roli v mechanismech potěšení, závislosti či strachu.

Vědci vycházeli z veřejně dostupných výsledků studie zabývající se vývojem mozku u více než 11 000 dětí. Díky speciální magnetické rezonanci, která umožňuje zkoumat i ty nejmenší struktury v mozku, byla sledována hustota buněk v nucleus accumbens. Výsledky jasně ukazují, že čím vyšší je koncentrace buněk v nucleus accumbens, tím větší je obvod pasu dítěte. Při bližším zkoumání dlouhodobějších údajů se ukázalo ještě významnější zjištění – nárůst buněk v dané části mozku předpovídá přibývání na váze a zvýšení BMI (Body Mass Index) v následujícím roce.

Předešlé studie na zvířatech ukázaly, že nezdravá strava bohatá na nasycené tuky, způsobuje zánětlivou reakci nervové tkáně v oblasti nucleus accumbens. Zánět v mozku způsobí zvýšení počtu buněk v nucleus accumbens, což vede k následnému přejídání.

„Je to začarovaný kruh. Nezdravé jídlo v nás vyvolává touhu po dalším a dalším nezdravém jídle. Naše data ukazují možný neurologický mechanismus způsobující tyto myšlenky, “uvedl BJ Casey, spoluautor studie. Výsledky výzkumu jsou krokem vpřed k lepšímu porozumění neurobiologických mechanismů, které způsobují přibývání na váze, a tím přispějí k tolik potřebné prevenci dětské obezity.

Zdroj: YaleNews, WHO

Zdroj úvodní fotografie: Caleb Oquendo, Pexels

Původní studie: https://www.pnas.org/content/early/2020/10/06/2007918117